Tebonin 120mg

Danh mục:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Thành phần hoạt tính dược học: cao khô từ lá Ginkgo biloba (35-67:1) 120mg, tác nhân chiết xuất: acetone 60% (w/w)

Lượng cao khô từ lá Ginkgo biloba nói trên được xác định tương đương với 26.4 – 32.4mg flavonoid (tính dưới dạng flavone glycoside) và 6.0 – 8.4mg terpene lactone trong đó có 3.36 – 4.08mg các ginkgolide A, B, C và 3.12 – 3.84mg bilobalide và chứa ít hơn 0.6mcg các acid ginkgolic cho mỗi viên nén bao phim.

Các thành phần khác: Lactose monohydrate, cellulose vi tinh thể, tinh bột ngô, Silicon dioxide keo, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose 5 mPas, hypromellose 15 mPas, macrogol 1500, titanium dioxide E 171, iron oxide hydrate E 172, talc, antifoam emulsion SE 2.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tebonin 120mg”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *