OMRON

Trên thị trường hiện nay có khoảng gần 10 mẫu máy xông mũi họng Omron khác nhau và thường được phân loại dựa trên một số căn cứ như sau:

  • Dựa trên công nghệ: Gồm máy khí dung khí nén (compressor nebuliser) áp dụng phương pháp nén khí để tạo hạt sương, máy khí dung siêu âm(ultrasonic nebuliser) sử dụng cơ chế rung bằng sóng siêu âm để tạo hạt sương và máy khí dung lưới rung siêu âm (mesh nebuliser) sử dụng lưới rung siêu âm để tạo hạt sương.
  • Dựa trên thiết kế: Gồm máy khí dung tại nhà (tabletop nebuliser) có kích thước lớn, cắm điện để sử dụng và máy khí dung cầm tay (handheld / portable nebuliser) có kích thước nhỏ gọn, sử dụng pin AA, dễ mang theo người.
  • Dựa trên chức năng: Gồm máy khí dung thông thường chỉ có chức năng xông mũi họng và máy khí dung 2 trong 1 có thể vừa xông mũi họng, vừa làm sạch mũi bằng cách rửa mũi hoặc hút mũi.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “OMRON”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *