Nhiệt miệng PV

Thành phần

1 viên bao đường

Cao khô hỗn hợp tương đương 3160mg dược liệu trong đó:

Hoàng liên: 170mg, Thạch cao: 170mg, Tế tân: 170mg, Cam thảo: 170mg, Tri mẫu: 170mg, Huyền sâm: 170mg, Sinh địa: 170mg, Mẫu đơn bì: 170mg, Qua lâu nhân: 170mg, Liên kiều: 170mg, Hoàng bá: 430mg, Hoàng cầm: 430mg, Bạch thược: 170mg.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nhiệt miệng PV”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *